Les Echos de Dorplein

Muziek maken in historische verbondenheid

 

Huidige bestuur

Op dit moment ziet het bestuur er als volgt uit:

Voorzitter

Vacant

Secretaris

Marjan Sentjens

Penningmeester

Huub Herps

Evenementen

Rainer Grob

Leerlingbegeleider

Mathijs Roosen

Instrument beheerder

Margriet op den Buijs

Jaarprogramma

Nelly KwantenNaast het bestuur kent de vereniging nog meerdere commissies en werkgroepen. Elke commissie/ werkgroep zet zich in voor een bepaalde taak.

Wel & Wee:

Deze 3 dames zorgen ervoor dat er bloemen zijn voor gelegenheden, kaartjes verstuurd en andere van deze soort activiteiten. Ook draagt de Wel & Wee zorg voor de loterijen.

Muziekcommissie:

De muziekcommissie zorgt ervoor dat het juiste repertoire op de lessenaar ligt. Hierbij houden ze rekening met het soort concert, waarvoor aparte muziek voor nodig is. Ook met de bezetting dient rekening gehouden te worden, evenals de wensen van de leden.
Dit alles wordt besproken met het professionele kijk van onze dirigent, een lid van het bestuur en de commissie leden.

Barvrijwilligers:

Onze vereniging speelt in de prachtige theaterzaal van Dorplein. De Cantine.
Deze locatie beschikt niet over een eigen horeca voorziening. Wel is er een bar die gebruikt kan worden. Dit wordt dan ook door ons gedaan, om toch een natje en een droogje te hebben tijdens de repetities en uitvoeringen. Dit is alleen mogelijk met een tal van vrijwilligers die zorgen dat er vooraard is en deze voorraad wordt verkocht. Iedere week staan er vrijwilligers achter de bar voor deze taak.

 

Naast leden en niet-leden die zich inzetten in het bestuur en in commissies/ werkgroepen zijn er ook tal van mensen die ons op welke wijze dan ook helpen!